26


PATTNI WORLD


SATIKUVAR

SATIKUVAR

About Us

Vansh

Suryavansh

Gautra

Valmiki Rushi

Swasthan

Perambh Bet

Kuldevi
Naivedh

Members Directory

1

Male

0

FemalePANKHI